BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 210698

Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław,
tel. (052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. 16.7857 ha wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 pkt. 2 PZP
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90

„Przebudowa drogi gminnej ul. Łączna w Jaksicach”
Kod CPV: 4523141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 pkt. 2 PZP
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 pkt. 2 PZP
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

„Modernizacja drogi w Dulsku Gmina Inowrocław”
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z koncepcją przestrzenną dla zaprojektowania i wybudowania hali widowiskowo – sportowej, rozbudowy Szkoły Podstawowej i zagospodarowania terenu w m. Jaksice Gm. Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z koncepcją programowo - przestrzenną dla zaprojektowania i wybudowania hali widowiskowo - sportowej, rozbudowy Szkoły Podstawowej i zagospodarowania terenu w m. Jaksice Gm. Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z koncepcją programowo - przestrzenną dla zaprojektowania i wybudowania hali widowiskowo - sportowej, rozbudowy Szkoły Podstawowej i zagospodarowania terenu w m. Jaksice Gm. Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z koncepcją programowo - przestrzenną dla zaprojektowania i wybudowania hali widowiskowo - sportowej, rozbudowy Szkoły Podstawowej i zagospodarowania terenu w m. Jaksice Gm. Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
reprezentowana przez
p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy
Adres :
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
tel.( 052 ) 357 02 51, fax ( 052 ) 354 04 90
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski

Prowadzenie robót utrzymaniowych na drogach gminnych nie posiadających nawierzchni ulepszonej – na terenie Gminy Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Gnojno od km 0+000 do km 1 + 505,31”
    Więcej...

Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej w budynku Urzędu Gminy Inowrocław, zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Inowrocławiu”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Remont dachu placówki oświatowej Szkoły Podstawowej w Orłowie”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Remont dachu – Pałacu w m. Komaszyce
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Remont drogi gminnej Batkowo - Popowice
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Remont drogi gminnej Orłowo - Więcławice
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Remont drogi gminnej ul. Nowe Osiedle w Jaksicach
    Więcej...

Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, fax 052 3540490
Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
    Więcej...

Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, fax 052 3540490.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Sławęcinek, Sławęcin, Strzemkowo na terenie Gminy Inowrocław oraz sfinansowanie wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

,,Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Więcławie – I etap”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Przebudowa drogi gminnej w m. Dziennice Gm. Inowrocław”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2033 w Orłowie”
Kod CPV: 45100000-8 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
Kod CPV: 45200000 – 9 Roboty drogowe
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2033 w Orłowie”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem socjalnym oraz czterema salami dydaktycznymi i łącznikiem w m. Jaksice Gmina Inowrocław”
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV: 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejKod CPV: 45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV: 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Modernizacja drogi w m. Sławęcinek Gmina Inowrocław
Kod CPV: 45233141 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Na zakup Walca CAT 563 CS rok produkcji 1992 – 1995
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt. 11 u Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Na zakup Równiarki Aveling – Bedford Typ ASG013
    Więcej...

Wójt Gminy Inowrocław
Urząd Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, faks 052 3540490.
Numer ogłoszenia: 328151 - 2008; data zamieszczenia: 24.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
    Więcej...

Wójt Gminy Inowrocław
Urząd Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, faks 052 3540490.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
    Więcej...

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu , Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 35 55 745, faks 052 35 55 741.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław
    Więcej...

Urząd Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, faks 052 3540490.
Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej z przyłączami do posesji w m. Łojewo Gm. Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
    Więcej...

Gmina Inowrocław
Adres: ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
tel. (052) 357-02-51
fax.(052) 354-04-90
http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
e-mail: sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

Prowadzenie robót utrzymaniowych na drogach gminnych nie posiadających nawierzchni ulepszonej – na terenie Gminy Inowrocław
    Więcej...

Gmina Inowrocław
Adres: ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
tel. (052) 357-02-51
fax.(052) 354-04-90
http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
e-mail: sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Inowrocław
    Więcej...

Urząd Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3570251, faks 052 3540490
Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem socjalnym oraz czterema salami dydaktycznymi i łącznikiem w m. Jaksice Gmina Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
Numer ogłoszenia: 52055 - 2009; data zamieszczenia: 18.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Modernizacja drogi w miejscowości Batkowo Gmina Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Modernizacja drogi gminnej Orłowo – Więcławice Gmina Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

"Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orłowo Gmina Inowrocław"
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Inowrocław”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa chodnika w m.Marcinkowo Gmina Inowrocław”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Remont drogi gminnej w m.Latkowo gmina Inowrocław – I etap”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sławęcinek Gmina Inowrocław
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.p

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Sójkowo ,Cieślin, Mimowola w gminie Inowrocław –Etap I : Sójkowo”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa Sali gimnastycznej w m. Żalinowo G. Inowrocław oraz usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Remont drogi gminnej w miejscowości Góra gmina Inowrocław ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

“Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłopot gmina Inowrocław”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Remont drogi gminnej w miejscowości Radłówek gmina Inowrocław ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 412 Tupadły – Kobylniki wraz z poszerzeniem jezdni 7,00 m, budowa zjazdów do posesji i wykonanie dwóch zatok autobusowych ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Przebudowa drogi gminnej 150516 C w miejscowości Jacewo Gmina Inowrocław ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Jaksice Gmina Inowrocław na odcinku od km 0+000 do km 1+121,85 ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 412 Tupadły – Kobylniki wraz z poszerzeniem jezdni 7,00 m, budowa zjazdów do posesji i wykonanie dwóch zatok autobusowych ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

„Remont drogi gminnej Tupadły – Krusza Duchowna Gmina Inowrocław ”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
„Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Żalinowo gmina Inowrocław oraz usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat”

„Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Żalinowo gmina Inowrocław oraz usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat”
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony art.39 ustawy PZP.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo gmina Inowrocław
Numer ogłoszenia: 201363 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony art.39 ustawy PZP.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Żalinowo gmina Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
Kod CPV: :45212225-9, 45111200-0,45223000-6,45400000-1,45233250-6,45332000-3,45331200-8,45310000-3
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony art.39 ustawy PZP.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo gmina Inowrocław
Numer ogłoszenia: 433656 - 2009; data zamieszczenia: 17.12.2009
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
e-mail sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w miejscowości Jacewo gmina Inowrocław
Numer ogłoszenia: 17744 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010
    Więcej...

GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty progowej zawartej w art. 11 ust.8 Pzp.
Gmina Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 tel.(052) 357-02-51, fax. (052) 354-04-90
Inowrocław: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodników
Numer ogłoszenia: 38892 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz „Budowa chodnika w m. Marcinkowo Gmina Inowrocław – III etap”

2. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz „Budowa chodnika w m. Sikorowo Gmina Inowrocław”
    Więcej...

© 2003 Internet-Info